آموزش اعداد زبان فرانسه + تلفظ اعداد فرانسوی

آموزش اعداد زبان فرانسه + تلفظ اعداد فرانسوی

آموزش اعداد زبان فرانسه

آموزش اعداد زبان فرانسه و یادگیری شمارش فرانسوی از مهم‌ترین موارد و از کاربردی‌ترین نکات در آموزش زبان فرانسه است. آشنايی با شمارش و اعداد در زبان فرانسه و تلفظ فرانسوی اعداد، برای برقراری ارتباط در جامعه و رفع نیازها در زندگی روزمره امری ضروری است. خريد کردن و انجام امور مالی بدون کمک اعداد غیرممکن است.

یادگیری اعداد به زبان فرانسه مانند فونتیک فرانسه شاید در ظاهر کاری سخت و دشوار باشد اما با یادگیری قواعد و قوانین شمردن اعداد فرانسوی به آسانی می‌توانید از پس شمارش اعداد بربیایید و به راحتی خرید کنید و محاسبات ریاضی را به زبان فرانسه انجام دهید.

 

راهکارهای يادگيری و آموزش اعداد زبان فرانسه

در یادگیری اعداد به زبان فرانسه مانند سایر موارد آموزشی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین موارد تکرار و تمرین است. برای یادگیری و به‌خاطر سپردن اعداد به زبان فرانسوی باید تکرار و تمرین داشته باشید. انجام اين تمرین‌ها کمک می‌کند تا شمارش اعداد و تلفظ صحيح را بهتر و سریع‌تر ياد بگيريد.

  • جهت بالابردن مهارت شنیداری اعداد به زبان فرانسوی، می‌توانید فیلم و مستندهایی که در آن آمار ارقام و اعداد بیان می‌شود، تماشا کنيد.
  • برای یادگیری بهتر و آموزش اعداد به زبان فرانسه، رياضی تمرين کنيد. هنگام انجام مسائل و عملیات ریاضی اعداد را به زبان فرانسه برای خود بازگويی کنند. این روش و تکرار اعداد باعث می‌شود شما اعداد را بهتر یاد گرفته و به‌خاطر بسپارید.
  • در هنگام انجام کارهای روزمره اعداد را با خود تکرار کنید و شمردن را به فرانسوی انجام دهید. مثلاً هنگام آشپزی میزان مواد و تعداد را به فرانسوی با خود تکرار کنید.

 

آموزش اعداد 1 تا 10 به زبان فرانسه

در شمارش از 1 تا 10 مانند سایر زبان‌ها، هر یک از اعداد نام مخصوص خود را دارند و قانون خاصی ندارد.

0[zeʀo]zéro
1[œ̃]Un
2[dø]Deux
3[tʀwɑ]Trois
4[katʀ]Quatre
5[sɛ̃k]Cinq
6[sis]Six
7[sɛt]Sept
8[ʽɥit]Huit
9[nœf]Neuf
10[dis]Dix

 

آموزش اعداد 11 تا 20 به زبان فرانسه

در شمارش اعداد از ۱۰ تا ۲۰ باید به نکات زير توجه کرد:

  • در شمارش اعداد دورقمی از صفر تا صد به زبان فرانسه، حتماً میان اعداد یک خط تیره در نظر گرفته می‌شود.
  • اعداد 11 تا 16 را به راحتی با افزودن پسوند ez به اعداد 1 تا 6 می‌توانید بشماريد.
  • اعداد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹، این سه عدد از ترکیب عدد (dix) ۱۰ با یکی‌ها، یعنی هفت (sept)، هشت (huit) و نه (neuf) ساخته و بيان می‌شوند. مثلاً عدد هفده به فرانسوی (ده – هفت) است.
11[ɔ̃z]onze
12[duz]Douze
13[tʀɛz]treize
14[katɔʀz]quatorze
15[kɛ̃z]quinze
16[sɛz]Seize
17[dissɛt]dix-sept
18[dizɥit]dix-huit
19[diznœf]dix-neuf
20[vɛ̃]vingt

 

آموزش اعداد از 21تا 69 به زبان فرانسه

در شمارش اعداد از 20  تا  69، اعداد به‌صورت اعداد دورقمی معادل الگوي فارسی و انگليسی تلفظ می‌شوند. اما اعداد 21،31،41،51،61 یک قانون خاص دارند. در این اعداد پسوند et قرار گرفته می‌شود. این اصطلاح در فارسی معادل (و) میان اعداد دو رقمی است. به‌عنوان مثال عدد 21 به فرانسوی « vingt-et-un » است.

در زبان فارسی واو ربط برای تمامی اعداد دو رقمی به کار می‌رود. اما در شمارش اعداد به زبان فرانسه معادل آن (et) فقط برای این 5 استثنا استفاده می‌شود و جایگزین خط فاصله در ساير اعداد است. اما در ساير اعداد دو رقمی که يکان 1،2،3،4،5،6،7،8،9 دارند از خط فاصله استفاده می‌شود.

21[vɛ̃teœ̃]vingt et un
22[vɛ̃tdø]vingt-deux
23[vɛ̃ttʀwɑ]vingt-trois
24[vɛ̃tkatʀ]vingt-quatre
25[vɛ̃tsɛ̃k]vingt-cinq
26[vɛ̃tsis]vingt-six
27[vɛ̃tsɛt]vingt-sept
28[vɛ̃tɥit]vingt-huit
29[vɛ̃tnœf]vingt-neuf
30[tʀɑ̃t]Trente
31[tʀɑ̃teœ̃]Trente et un
32[tʀɑ̃tdø]Trente-deux
33[tʀɑ̃tʀwɑ]Trente-trois
34[tʀˈɑ̃tkˈatʀ]Trente-quatre
35[tʀˈɑ̃tsˈɛ̃k]Trente-cinq
36[tʀɑ̃tsis]Trente-six
37[tʀɑ̃tsɛt]Trente-sept
38[tʀɑ̃tɥit]Trente-huit [tront-weet
39[tʀɑ̃tnœf]Trente-neuf
40[kaʀɑ̃t]Quarante
41[kaʀɑ̃teœ̃]quarante et un
42[kaʀɑ̃tdø]quarante-deux
43[kaʀɑ̃ttʀwɑ]quarante-trois
44[kaʀɑ̃tkatʀ]quarante-quatre
45[kaʀɑ̃tsɛ̃k]quarante-cinq
46[kaʀɑ̃tsis]quarante-six
47[kaʀɑ̃tsɛt]quarante-sept
48[kaʀɑ̃tɥit]quarante-huit
49[kaʀɑ̃tnœf]quarante-neuf
50[sɛ̃kɑ̃t]Cinquante
51[sɛ̃kɑ̃teœ̃]cinquante et un
52[sɛ̃kɑ̃tdø]cinquante-deux
53[sɛ̃kɑ̃ttʀwɑ]cinquante-trois
54[sɛ̃kɑ̃tkatʀ]cinquante-quatre
55[sɛ̃kɑ̃tsɛ̃k]cinquante-cinq
56[sɛ̃kɑ̃tsis]cinquante-six
57[sɛ̃kɑ̃tsɛt]cinquante-sept
58[sɛ̃kɑ̃tɥit]cinquante-huit
59[sɛ̃kɑ̃tnœf]cinquante-neuf
60[swasɑ̃t]Soixante
61[swasɑ̃teœ̃]soixante et un
62[swasɑ̃tdø]soixante-deux
63[swasɑ̃ttʀwɑ]soixante-trois
64[swasɑ̃tkatʀ]soixante-quatre
65[swasɑ̃tsɛ̃k]soixante-cinq
66[swasɑ̃tsis]soixante-six
67[swasɑ̃tsɛt]soixante-sept
68[swasɑ̃tɥit]soixante-huit
69[swasɑ̃tnœf]soixante-neuf

 

آموزش اعداد 70 تا 79 به زبان فراسه

از ۳۰ تا ۶۰ در زبان فرانسه قانون ثابت دارد و دسته‌های ده‌تایی با پسوند (ante) همراه است. اما با رسیدن به عدد ۷۰ این قانون تغییر می‌کند. اگر بخواهیم تلفظ عدد ۷۰ را به فارسی ترجمه کنیم، به‌جای ۷۰ عبارت (شصت – ده) گفته می‌شود. نحوه شمارش از ۷۰ تا ۷۹ نيز به همین ترتیب است.

اگر ترجمه تحت‌اللفظی را از ۷۰ به بعد ادامه دهيم. تلفظ اعداد برای عدد ۷۱ معادل ( شصت – يازده) می‌شود و این قانون تا عدد 79 ادامه دارد. این استثناها و قوانین خاص از نکات طلایی در آموزش اعداد به زبان فرانسه هستند و رعايت اين قواعد برای يادگيری صحيح و شمارش اعداد با تلفظ درست به زبان فرانسه الزامی است.

70

[swasɑ̃tdis]

soixante-dix

71[swasɑ̃tɛɔ̃z]soixante-et-onze
72[swasɑ̃tdisduz]soixante-douze
73[swasɑ̃tʀɛz]soixante-treize
74[swasɑ̃tkatɔʀz]soixante-quatorze
75[swasɑ̃tkɛ̃z]soixante-quinze
76[swasɑ̃tsɛz]soixante-seize
77[swasɑ̃tdisɛt]soixante-dix-sept
78[swasɑ̃tdisɥit]soixante-dix-huit
79[swasɑ̃tdiznœf]soixante-dix-neuf

 

آموزش اعداد از 80 تا 89 به زبان فرانسه

یکی دیگر از شگفتی‌ها که در آموزش اعداد زبان فرانسه با آن مواجه می‌شوید عدد ۸۰ است. این عدد در زبان فرانسه با ترجمه تحت‌اللفظی فارسی (۴ تا ۲۰) نوشته می‌شود. برای مثال عدد ۸۱ در زبان فرانسه اگر به فارسی ترجمه شود معادل (۴ تا بیست و یک) است.

80[katʀəvɛ̃]quatre-vingt
81[katʀəvɛ̃tœ̃]quatre-vingt-un
82[katʀəvɛ̃dø]quatre-vingt-deux
83[katʀəvɛ̃tʀwɑ]quatre-vingt-trois
84[katʁəvɛ̃katʀ]quatre-vingt-quatre
85[katʁəvɛ̃sɛ̃k]quatre-vingt-cinq
86[katʁəvɛ̃sis]quatre-vingt-six
87[katʁəvɛ̃sɛt]quatre-vingt-sept
88[katʁəvɛ̃ɥit]quatre-vingt-huit
89[katʁəvɛ̃nœf]quatre-vingt-neuf

 

آموزش اعداد 90 تا 99 به زبان فرانسه

در آموزش اعداد به زبان فرانسه برای نوشتن عدد ۹۰ از قانون دیگری باید پیروی کنید. در اینجا مجدد عدد ۹۰ در ترجمه فارسی به‌صورت (هشتاد – ده) است و ۹۱ می‌شود (هشتاد – يازده) و تا عدد 99 این قانون استفاده می‌شود.

توجه به موارد استثنا و تفاوت‌ها در آموزش اعداد به زبان فرانسه از واجبات است و برای یادگیری اعداد به زبان فرانسوی باید توجه کافی به این تفاوت‌ها داشته باشید. عدد ۷۱ همان‌طور که گفته شد با حرف اضافه (et) نوشته می‌شود اما ۸۱ و عدد ۹۱ این پسوند را ندارند و بین هر عدد خط فاصله گذاشته می‌شود.

90[katʁəvɛ̃dis]quatre-vingt-dix
91[katʁəvɛ̃ɔ̃z]quatre-vingt-onze
92[katʁəvɛ̃duz]quatre-vingt-douze
93[katʁəvɛ̃tʁɛz]quatre-vingt-treize
94[katʀəvẽkatɔʀz]quatre-vingt-quatorze
95[katʁəvɛ̃kɛ̃z]quatre-vingt-quinze
96[katʀəvɛ̃sɛz]quatre-vingt-seize
97[katʁəvɛ̃dissɛt]quatre-vingt-dix-sept
98[katʀəvɛ̃dizɥit]quatre-vingt-dix-huit
99[katʀəvɛ̃diznœf]quatre-vingt-dix-neuf

 

آموزش عدد 100 و اعداد بزرگ تر به زبان فرانسه

الگوی نگارش و شمارش اعداد در زبان فرانسه، قوانین خاص خود را دارد و از الگوی ده‌تایی به‌صورت پیوسته پیروی نمی‌کند. برخی کارشناسان این امر را ناشی از داستان پیدایش زبان فرانسه و منشأ و ریشه اين زبان می‌دانند.

در ادامه عدد صد و به ترتیب ده برابر شدن اعداد را می‌توانیم در آموزش اعداد به زبان فرانسه یاد بگیریم. این اعداد را بايد به‌خاطر سپرده و حفظ کنید. به این نکته دقت داشته باشید که در زبان فرانسه می‌توانید بین اعداد خط فاصله بگذارید و گاهی نيز می‌توانید آن را حذف نمایید. به عنوان مثال عدد 21 را می‌توانید بدون خط فاصله نیز بنویسید. اما غالباً توصیه می‌شود که بین اعداد خط فاصله گذاشته شود. اما در مورد گذاشتن خط فاصله در شمارش اعداد به زبان فرانسه یک استثنا وجود دارد و آن در مرتبه میلیون است. در این عدد هیچگاه نباید خط فاصله گذاشته شود.

100

 [sᾶ ]cent
1’000[mil]mille
10’000[dimil]dix-mille
100’000[sᾶmil]cent-mille
1’000’000[œ̃  miljɔ̃](un) million
1’000’000’000[œ̃  miljaʀ](un) milliard

 

خواندن و نوشتن اعداد بزرگ به زبان فرانسه

برای یادگیری و آموزش اعداد بزرگ‌تر به زبان فرانسه، فقط کافی است با قوانین ابتدایی ریاضی، اعداد را از سمت راست سه رقم سه رقم جدا نموده و عدد را بخوانید. در آموزش اعداد به زبان فرانسه برای خواندن اعداد بزرگ به آسانی از چپ به راست عدد را می‌خوانیم. مانند خواندن اعداد در زبان فارسی فقط می‌بایست عدد را به دسته‌های سه‌تایی، جدا کنيم و بر اساس قوانین ریاضی به زبان فارسی خودمان تقسیم‌بندی کنید.

برای نگارش اين اعداد به زبان فرانسه، از بزرگ‌ترین واحد شروع به نگارش می‌کنیم. برای مثال: عددی که ارزش مکانی رقم‌هایش از میلیون‌ها شروع می‌شود. ابتدا میلیون‌ها بعد هزارها و سپس یکی‌ها را اضافه می‌کنیم.

 

با شرکت در دوره های آموزشی زبان فرانسه و با آموزش اعداد زبان فرانسه ، به اين زبان تسلط بيشتری پيدا می‌کنيد و می‌توانید به آسانی کارهای روزانه، امور مالی و بانکی و… را به زبان فرانسه انجام دهيد.

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!
یادگیری زبان در خانه

۱۰ روش یادگیری زبان در خانه

آنچه در این مطلب می‌خوانید چرا یادگیری زبان در خانه؟کلاس‌های آنلاینپکیج‌های آموزش زباناپلیکیشن‌های آموزش زبانفلش کارت آموزش زبانآموزش زبان با موسیقیآموزش…

بیشتر بخوانید
بهترین دانشگاه های فرانسه

بهترین دانشگاه های فرانسه

آنچه در این مطلب می‌خوانید مزایای تحصیل در بهترین دانشگاه های فرانسهآشنایی با کشور فرانسهاخذ پذیرش در بهترین دانشگاه های…

بیشتر بخوانید
بهترین سریال ها برای یادگیری زبان

بهترین سریال ها برای یادگیری زبان انگلیسی و فرانسه

آنچه در این مطلب می‌خوانید بهترین سریال ها برای تقویت زبان انگلیسی و فرانسهبهترین روش تماشای سریال برای یادگیری زبانبهترین…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *