دوره گرامر زمان ها در انگلیسی

  • کامل ترین دوره گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
  • تمرینات کامل برای هر زمان به صورت جداگانه
مشاهده نظرات

توضیحات

درصد پیشرفت دوره: % 100
فارسی و انگلیسی
11 ساعت
آنلاین
بدون پیش نیاز
4.5 گیگابایت
49 قسمت
پشتیبانی تلگرام و واتساپ
دانلود فایل های آموزشی
مقدماتی

در دوره گرامر زمان ها در انگلیسی از ساده ترین مفاهیم گرامر زبان انگلیسی شروع و 12 زمان اصلی زبان انگلیسی را تدریس کردیم. در این دوره در هر جلسه هر زمان و ساختارهای آن به صورت کامل بررسی می‌شود و در ادامه تمرینات گرفته شده از کتاب Understanding and using english grammar را مرور و حل می‌کنیم.

این دوره کامل ترین دوره گرامر زمان های انگلیسی در ایران است. حدود 11 ساعت ویدیوی آموزشی کامل که بعد از دیدن آن‌ها هیچ نکته یا سوالی درباره زمان ها در انگلیسی برایتان باقی نخواهد ماند. در کنار این موضوع ما پشتیبانی رایگان برای این دوره قرار دادیم که می‌توانید از طریق واتساپ یا تلگرام به صورت 24 ساعته در ارتباط باشید.

این دوره با توجه به این که در مورد زمان ها و صرف افعال صحبت می‌کند برای تمام زبان آموزنی که قصد تقویت گرامر زبانشان را دارند ضروری است. در واقع مهمترین بخش این دوره صرف افعال انگلیسی در زمان‌های گذشته، حال و آینده است و برای افرادی که قصد دارند درباره رویدادهای مختلف به زبان انگلیسی بهتر مکالمه کنند و یا بنویسند بسیار مفید می‌باشد.

دوره گرامر زمان ها در انگلیسی مناسب چه کسانی است؟

  • مناسب افرادی که به تازگی یادگیری زبان انگلیسی را شروع کرده اند.
  • مناسب افرادی که در گرامر زبان انگلیسی مشکل دارند.
  • مناسب دانش آموزان دبیرستان و کنکوری ها
  • مناسب همه علاقه مندان به یادگیری بیشتر و عمیق تر گرامر انگلیسی

لینک‌های دوره

دانلود جلسه 0

مقدمه و معرفی دوره

رایگان
دانلود جلسه 1

Simple present

رایگان
دانلود جلسه 2

Present progressive

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 3

تمرینات جلسه 1 و 2

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 4

تمرینات جلسه 1 و 2

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 5

Stative verb

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 6

تمرینات جلسه 5

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 7

Simple past

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 8

Spelling of ing and ed

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 9

تمرین جلسه 7 و 8

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 10

Past progressive

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 11

تمرین جلسه 10

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 12

تمرین و نکات بیشتر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 13

تمرین و نکات بیشتر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 14

Unfulfiled intentions

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 15

تمرین جلسه 14

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 16

Tips of present progressive

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 17

Present perfect

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 18

Present perfect structure

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 19

تمرین جلسه 17 و 18

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 20

Present perfect vs simple past

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 21

تمرین جلسه 20

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 22

تمرین جلسه 20

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 23

Present perfect progressive

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 24

Present perfect progressive structure

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 25

تمرین جلسه 23 و 24

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 26

تمرین جلسه 23 و 24

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 27

Past perfect and its structure

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 28

تمرین جلسه 27

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 29

Past perfect progressive

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 30

تمرین جلسه 29

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 31

تمرین جلسه 29

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 32

تمرین و نکات بیشتر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 33

Simple future

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 34

Simple future exercise

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 35

تمرین جلسه 33

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 36

Will vs be going to

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 37

تمرین جلسه 36

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 38

Using present progressive and simple present to express future time

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 39

Future progressive

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 40

Future perfect and future perfect progressive

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 41

تمرین جلسه 38

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 42

تمرین جلسه 39

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 43

تمرین جلسه 40

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 44

تمرین و نکات بیشتر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 45

تمرین و نکات بیشتر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 46

تمرین و نکات بیشتر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
دانلود جلسه 47

تمرین و نکات بیشتر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مدرسان دوره

آقای محمدحسین اکبری

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار کاربر کاربر مهمان کاربر مهمان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

سلام وفت بخیر
درباره کتاب سوال داشتم اگر کتاب رو تهیه کنم در ویدیو های آموزشی کتاب به طور کامل تدریس میشود؟
این کتاب فقط درمورد زمان ها است؟

profile avatar محمدرضا کشاورزی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر. فقط قسمت زمان‌های کتاب در این پکیج آموزش داده شده. البته کامل ترین دوره زمان ها در انگلیسی هست.
و کتاب به طور کلی گرامر رو آموزش میده. کتاب رو هم میتونید از طریق خودمون تهیه کنید و براتون ارسال میکنیم.

مدرس دوره
profile avatar علی ابراهیمی ۴ تیر ۱۴۰۲

سلام. جلسه ۳۸ و ۴۰ قابل دانلود نیست

دانشجوی دوره
profile avatar محمدرضا کشاورزی ۲۱ تیر ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر. موارد چک شد و لینک ها بدون مشکل و در دسترس هستند.

مدرس دوره
   همین الان ثبت نام کن