آقای محمدحسین اکبری
محمدحسین اکبری

آقای محمدحسین اکبری

مدرس زبان انگلیسی

درباره آقای محمدحسین اکبری

سوابق تحصیلی:

 

سوابق شغلی:

 

مهارت در زبان خارجی:

زبان انگلیسی؛ تسلط کامل و پیشرفته
مهارت‌های گرامر و مکالمه

زبان فرانسه؛ سطح A1

دوره ها