مهدیه اعرابی
مهدیه اعرابی

خانم مهدیه اعرابی

مدرس زبان فرانسه

درباره خانم مهدیه اعرابی

سوابق تحصیلی :

 

سوابق کاری :

 

افتخارات:

 

مهارت در زبان خارجی:

زبان فرانسه، تسلط کامل و پیشرفته
هر سه مهارت (خواندن، نوشتن، مکالمه)

دوره ها