پریسا فیضی
پریسا فیضی

خانم پریسا فیضی

مدرس زبان انگلیسی

درباره خانم پریسا فیضی

سوابق تحصیلی:

 

دوره‌های آموزش زبان خارجی:

 

سوابق کاری:

 

مهارت در زبان خارجی :

دوره ها