یلدا پارسایی
یلدا پارسایی

خانم یلدا پارسایی

مدرس زبان فرانسه

درباره خانم یلدا پارسایی

سوابق تحصیلی :

 

سوابق کاری :

 

افتخارات:

 

مهارت در زبان خارجی:

زبان فرانسه، تسلط کامل و پیشرفته

دوره ها