فهیمه رفیعی فرد |

فهیمه رفیعی فرد

مترجم و مدرس زبان فرانسه

درباره فهیمه رفیعی فرد

مترجم و مدرس زبان فرانسه
دانشجوی ارشد مترجمی فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

*تحصیلات* :
_کارشناسی ارشد، گرایش مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۹

_کارشناسی، گرایش زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ۱۳۹۵

_دیپلم، گرایش علوم انسانی، دبیرستان نمونه عشقی فرد، ۱۳۹۱-۱۳۹۵

*سابقه‌ کاری* :

به عنوان مدرس:

_آموزشگاه پیشگام از تیر ۹۸ تا شهریور ۹۹

_آموزشگاه پردیسان از آبان ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰

_آموزشگاه علامه قطب راوندی از آذر ۱۴۰۰ تا کنون

_بخش فرهنگی سفارت جمهوری ساحل عاج از دی ۱۴۰۰ تاکنون

به عنوان مترجم:

_دفتر ترجمه رسمی دکتر فرنود، از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون

*فعالیت‌ها* :

_عضو شورای هیات دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا

_عضو شورای صنفی خوابگاه دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۸-۱۳۹۹

_عضو انجمن علمی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۹-۱۴۰۰

_گواهی حضور در دوره مدرسه ترجمه فرانسه، انجمن علمی دانشگاه علامه طباطبایی

_گواهی حضور و برنده جایزه در مسابقه بین المللی مباحثه، دانشگاه ژئون بوک کشور کره شمالی

 

برگزارکننده دوره‌های:

دوره ها