آقای حسین منوچهری
حسین منوچهری

آقای حسین منوچهری

مدرس زبان فرانسه

درباره آقای حسین منوچهری

فوق لیسانس آموزش FLE دانشگاه اصفهان.
لیسانس ادبیات و زبان فرانسه دانشگاه بوعلی همدان.

سابقه شغلی:

 

برگزارکننده دوره‌های:

دوره ها